Resurse-orienteret krops- og psykoterapi:

Når livet gør ondt, og kalder på en forandring er det tid til at finde ind til de resurser vi har.

Alle har resurser.

Når livet er svært er det som at gå i en tåge,  hvor man intet kan se.

Ingen kan finde vejen frem ved at glide længere ind i tågen.

Vejen er at finde ind i den kvalitet der er stærk nok til at balancere ubalancen. 

 

Intuitiv massage:

 At modtage intuitiv massage giver velvære og ro til at genfinde den indre balance.

Giver dig klarhed og parathed til at gå videre hvor du end er.

 

Lyd-Healing:

Lyd virker på celleplan og åbner vores potentiale til større fysisk, psykisk og spirituel velvære.

Jeg bruger stemme og  tromme i mit shamanistiske arbejde.

Stemme og tromme kan forløse blokeringer,

– hjælpe krop og sind med at genfinde balancen ,

– lægge en beskyttelse rundt om dig, hvis det er nødvendigt

og i det hele taget hjælpe dig til at genfinde styrken i dig selv.